دانلود دلنوشته ای دوست

 

خلاصه:

دانلود دلنوشته ای دوست گاهی اوقات وقتی تنها می‌شویم یا دلمان می‌گیرد، با دوستی سخن می‌گوییم تا دلتنگی‌مان برطرف شود. سخن گفتن با یک دوست خیلی لذت‌بخش است! حال اگر دوستمان رفیق نیمه راه شود چه باید کرد؟ باید به انتظارش نشست تا بیایدای دوست، یادت می‌آید دوران کودکی‌مان؟ ای دوست، یادت می‌آید لحظه‌های خوش زندگی‌مان؟ ای دوست، سفر کردی؟

دلنوشته های دیگر ما:

دانلود دلنوشته خاطرات را تغییر بده

ای دوست، چرا تنهایم گذاشتی؟

ای دوست، یادت می‌آید بازی‌های کودکی‌مان؟
ای دوست، یادت می‌آید مزه کیک‌های مادرم؟
ای دوست، یادت می‌آید در زیر باران، با قدم‌های کوچک راه می‌رفتیم تا بیشتر در زیر باران خیس شویم؟

ای دوست، یادت می‌آید از عکس‌هایی که گرفتیم؟
ای دوست، یادت می‌آید از قلکی که شکستیم تا برای مادرم هدیه بخریم؟
ای دوست، یادت می‌آید از لجبازی‌های کودکی‌مان؟
ای دوست، یادت می‌آید از سفر شمال‌مان؟

ای دوست، یادت می‌آید از قائم باشک‌مان؟
یادت می‌آید زخم دستانم که با شالت بستی؟
یادت می‌آید که گفتی هرگز ترکم نمی‌کنی؟
پس چه شد آن قولت؟

ای دوست، یادت می‌آید از یادگاری‌مان؟
یادت می‌آید از قولی که داده‌ایم؟
ای دوست، خسته‌ام… خیلی خسته!
از منتظر ماندن خسته شدم، بیا!
ای دوست…

ای دوست، چه کردی با من؟
چرا فراموشم کردی؟
چرا به سویم نمی‌آیی؟
چرا نامه ندادی؟

یادت می‌آید می‌گفتی از انتظار کیشدن بدت می‌آید؟
پس چه شد؟ چرا مرا در انتظار گذاشتی؟ چرا من؟
ای دوست، یادت می‌آید می‌گفتی نفسم بند نفس‌های توست؟
یادت می‌آید می‌گفتی طاقت اشک‌هایم را نداری؟
پس چه شد؟

ای دوست، یادت می‌آید موهایت را شانه می‌زدم؟
ای دوست، چطور توانستی این گونه بروی؟
مگر دل ندارم؟
ای دوست، بیا پایان بده به این انتظار!
انتظار، چشم‌هایم را خسته کرده است!
ای دوست، چشمانم به در خانه خشک شد!
ای دوست، دیگر به انتظارت نمی‌شینم!
می‌آیم به دنبالت ای دوست!

 

منبع:یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید