دانلود دلنوشته عشق تو بیماره

خلاصه:

دانلود دلنوشته عشق تو بیماره زیباترین معجزه هستی بودی که وسوسه ام کردی معجز بهشتی بودی که عاشق پیشه ام کردی معجزه عشق تو مرا آشفته و حیران کرد اما نفهمیدم که حوا هم گول سرخی سیب را خورد و عاشق شد..! عشق تو همچنون شمشیری براق اما زهرآلود بود که اندک اندک در وجودم فرو رفت..!

دلنوشته های دیگر ما:

دانلود دلنوشته قلب خونین

اما تو خوب می دانستی که این عشق بیمار است..!

عشق بیماری که خنده را از لبانم زوده است..!

روح سرکشم را بی تاب و بی قرار کرده است..!

جسم نحیفم را ضعیف کرده است..!

و کلام را بر من حرام کرده است..!

تضاد این روزهای زندگی ام عشق بیماری شده است که گریبان را بر من تنگ کرده است

و هر لحظه مرا در سیاهی مطلق فرو می برد!!

اما درمان چیست؟!

درمان این عشق بیمار چیست؟! نکند درمانش همانند گنجی در قلعه ای دفن شده زیر آب اقیانوس هاست

که برای کشفش باید خطر را در آغوش بگیری که شاید موفق شوی و شاید شکار تاریکی اعماق آن شوی..!

قلم را به دست می گیرم و باز کاغذی را پر از نوشته های سیاه رنگ می کنم.

می خواهم از عشق بنویسم؛ عشقی که بیمار بود…

عشقی که دلیل تب عاشق شد، عشقی که عاشق را به بستر کشاند.

می گویند: عشقش تو را بیمار کرد!

اما باز با وجود دوستش داری و نمی دانی چرا او را دوست داری؟!

عشق معنایش چیست؟!

عشق بیمار به چه معنا است؟!

عشق، عشق و باز عشق…​

عشق یعنی بیماری ناعلاجی که پادزهری برای درمانش وجود ندارد.

گاه باعث لبخندت می شود و گاه اشک را در چشمان جمع می کند.

عشق همان بیماری است که پادزهرش نایاب است و جوینده آن کسی جز یک عاشق دیوانه نیست.

 

منبع: یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید