دانلود دلنوشته ناب

خلاصه:

دانلود دلنوشته ناب اى دوست خوب من! روى تو كه خندان باشد،قلب من هم شاد مي‌شود…​احترام و ارزش خودت را هميشه حفظ كن! اگر قرار باشد كه دوستت داشته باشند، احتياج نيست كه خودت را به آن‌ها تحميل كنى…​ دلت كه مي‌گيرد، بهترين راه  درمانش، شاد كردن دل ديگران است… ​

دلنوشته های دیگر ما:

براى مهربان بودن

به دنبال شرايطى خاص نباش.

هر كجا كه هستى و با هر امكاناتى،

مي‌توانى اين صفت زيبا را به فعل در بياورى، و شادى را براى ديگران رقم بزنى… ​

تمام روزهايم زيبا و دلنشين خواهد شد، اگر كه خاطره‌ی با تو بودن

هر روز تكرار شود…!​

د‌ل‌سوزى به حال خود

نتيجه‌اى جز احساس حقارت،

نخواهد داشت…​

همان ترس‌هاى توست،

كه مانع از پيشرفت و رشد تو مي‌شود!

و تا زمانى كه كارى براي‌شان

انجام ندهى، محكوم به ماندن و درجا زدن هستى…​

 مي‌نويسم…

نه براى اينكه تاييدم كنى!

مي‌نويسم تا شايد در اين ميان،

راهى را براى بهتر زندگى كردن و خوب بودن پيدا كنم…​

به غم‌هايت که بها بدهى،

تمام زندگيت به مرور، مختل خواهد شد…!​

دنيايت را با تنهایی‌ات پر نكن…

دنيايت را با بودن با افرادى پر كن، كه وجودشان شادى را براى تو به ارمغان بياورد…!​همان‌هايى كه امروز تاييدت مي‌كنند،

احتمال دارد شرايط كه عوض شود،

تكذيبت كنند…!

بنابراين زياد به تاييدها دل‌خوش نباش…!​

هميشه ففط يک دوست، يک همراه و يک غم‌خوار،

قادر است كه تو را از وادى ترس و نگرانى نجات دهد…!​

راه رفتن در واقعيت،

خيلى بهتر از دويدن در خيال است…!​

نگران دردها و مشكلاتت نباش!

طاقت که بياورى، تمامش سرمايه و تجربه‌هاى آينده‌ات مي‌شوند…​

دروغ است كه مي‌گويند، بعد از رفتنت خاطره‌هايت مي‌مانند…

آدم‌ها فراموش كارند، حتى خاطره‌هايت را هم فراموش مي‌كنند…!

منبع: یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید