دانلود رمان فرمول

دانلود رمان فرمول

 

خلاصه رمان فرمول:

 ماجرای فرمولی که تکاملش در مریخ محقق می شود و در میانه ی این راه پر از پستی و بلندی عشق هایی اتفاق می افتد و گاه تار و پود عشق هایی که شاید ظاهر سازی اند و شاید هم ریشه در عمق جانِ هم دارند از هم گسسته می شود . اما به هر حال اینجا پایان نیست.

قسمتی از رمان:

اسکارلت گوشی اش را از روی مبل چنگ زد و داخل کیف چرمش گذاشت .کفش های پاشنه دارش را سریع پایش کرد و درب را باز کرد . راه پله  ی مارپیچ را با سرعتی عجیب طی کرد و با سوییچ قفل ماشینش را باز کرد . کیفش را روی صندلی عقب انداخت و روی صندلی اش نشست . ماشین را روشن کرد و با سرعتی که احتمالا در شهر خلاف محسوب می شد به طرف سازمان راه افتاد . امروز یک جلسه ی خیلی مهم بود ولی او خواب مانده بود و حالا حتی وقت نکرده بود موهایش را درست و حسابی مرتب کند .

به جلوی سازمان که رسید خیالش کمی راحت شد چون گری دانگروس هم تازه از ماشینش پیاده شد.

اسکارلت کمی سر و وضعش را مرتب کرد و کیفش را از صندلی عقب برداشت و از ماشین پیاده شد .

در مقابل او دانگروس یک مبتدی محسوب می شد ولی خودش هم می دانست که کار دانگروس بدتر از او نیست . لیکن باید از جبهه ی قدرت وارد میشد تا بعدا دانگروس پر رو نشود .

بنابراین بدون هیچ گونه حرفی پله ها را بالا رفت و درب را باز کرد . دانگروس که تقریبا با او شانه به شانه شده بود گلویی صاف کرد . اما اسکارلت هیچ عکس العملی نشان نداد .این بار گری سرفه ای کرد اما باز هم از طرف اسکارلت هیچ جوابی نگرفت . این بار با صدایی مناسب گفت : سلام خانم فاکس .

این مطلب را به اشتراک بگذارید

برچسب ها :