دانلود رمان نفس تو معنی زندگی

دانلود رمان نفس تو معنی زندگی

 

دانلود رمان نفس تو معنی زندگی دختری به لطافت شبنم که روزگار سنگش ساخته با قلبی از جنس دریا که پنهان است در زیر فشار زندگی که ناگهان می‌آید کسی با شکل انسان ولی باطن یخ‌بندان که ترک می‌اندازد بر روی آن پوسته‌‌ی سخت تا در هم شکند لاکی که در آن پنهان می‌شد دخترک‌! ولی گوید خود کرده را تدبیر نیست و این دختر تعبیر می‌کند عشق را برای پسرک قطبی!

خب زندگی همیشه باب میل نیست.

انجام یک کار نادرست و یا از روی جهالت بدترین رو برات رقم می‌زنه که باعث می‌شه

همیشه خودت رو سرزنش کنی، ولی ممکنه روزی برسه که بفهمی اگه به گذشته

هم بری بازم همون مسیر رو انتخاب می‌کنی، چون هدف داری به زیبایی عشق!

روی تخت دراز می‌کشم، دست‌هام رو زیر سرم می‌ذارم و به سقف خیره می‌شم.

فکر می‌کنم چقدر تغییر کردم؛ اگه الآن کسی من رو ببینه اصلاً تشخیص نمی‌ده

که من همون دختر لوس، نازنازی و پرحرف گذشته‌ام؛ کسی که با کوچک‌ترین حرف

یا کاری، به غرور بچگانه‌اش بر می‌خوره و میره تو اتاقش و قهر می‌کنه، ولی انقدر ترسو هست

که جرأت نداره از ترس بلند شدن صدای باباش حتی در

رو محکم ببنده، ولی انقدر غرور داره

که از گشنگی هم تلف شه تا موقعی که نیان التماسش کنن غذا نخوره،

حتی اگه اون اتفاق تقصیر خودش باشه!

اون نوه و دختر اول خانواده هست و برای همه عزیز! دختری تعارفی

و خجالتی که با مامان باباش هم رودروایسی داره!

به یاد گذشته لبخند می‌زنم. یاد زمان پیش دبستانی می‌افتم که مامان من پشت پنجره کلاس نقاشی

ایستاده بود و من برعکس بقیه بچه‌ها، اصرار داشتم که مامانم بره و مامان منم برعکس بقیه

پافشاری زیادی برای موندن داشت و همین‌

این مطلب را به اشتراک بگذارید