دانلود رمان یک دو پنج حیات

دانلود رمان یک دو پنج حیات

 

دانلود رمان یک دو پنج حیات شعله‌های سرکش، خشمگین و سوزان را با دنیایی از دلهره فرو می‌نشانی. همه روز و شبت را با آتش، پنجه می‌افکنی تا هیچ خانواده‌ای، شبی را بی‌خانه و خانواده پلک نبندد. پیشانی تو را می‌بوسم که خط‌های سرنوشت بسیاری از انسان‎ها به پیشانی تو گره خورده است.سرنوشت‌های سوخته را با ابرهای عشق، به بهار پیوند می‌زنی

و هرکجا که قدم می‌گذاری، امید جوانه می‌زند…
سِیر داستان، برهه‌ای از زندگی چند آتش‌نشان را به نمایش

می‌گذارد که زندگی و سرنوشت

هرکدام از آن‌ها با آتشی‌ست که زبانه می‌کشد و آن‌ها هستند که برای حفظ جان و مال

مردم مملکت خود، از خود می‌گذرند…
داستان، داستانِ مرحله‌ای از زندگانی چند آتش‌نشان است و امیدی برای درک شدن آن‌ها،

برای دیدن و چشیدن سختی‌هایی که می‌کشند و پابه‌پای آن‌ها

صحنه‌های درد را لمس کردن…
هربار با هم پا در یک عملیات خطرناک و نفس‌گیر آتش‌نشانی گذاشتن، صدمه دیدن،

خندیدن، گریه کردن، از زندگی خود گفتن، ولی در این بین…
ایده‌ای جدید
از قشری با روزگاری پر از هیجان
با داستانی که تابه‌حال نظیر نداشته
و‌ قلمی متفاوت.
«اولین رمان ملی و‌ اولین رمان که ۷۰٪ به قشر آتش‌نشانان پرداخته است»

یهو خونه گُر گرفت. طاهر داد می‌زد که:
– سوختم.
بابام فریاد می‌زد که:
– طاهر هم داره می‌سوزه.
ولی مامانم گریه می‌کرد و التماس که:
– برو طاها، به فکر ما نباش؛ تو باید زنده بمونی و به آرزوت برسی،

برگرد طاها، جان من برگرد و نیا وسط آتیش.
توجه نکردم، نمی‌تونستم که توجه کنم. ذهن و مغزم قفل شده بود و فقط می‌فهمیدم

که مامانم داره می‌سوزه. دویدم به طرفش و جسم آتیش‌گرفته‌ش رو تو بغلم گرفتم.

با کف دستم تندتند می‌زدم روی بدنش تا آتیش…

 

جهت خریدن این رمان کلیک کنید

این مطلب را به اشتراک بگذارید